Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
Frédéric Guillot 11dfcdd3d6 Fix typo in license header 11 miesięcy temu
..
README.md Move Golang API client here 1 rok temu
client.go Fix typo in license header 11 miesięcy temu
core.go Fix typo in license header 11 miesięcy temu
doc.go Fix typo in license header 11 miesięcy temu
request.go Fix typo in license header 11 miesięcy temu

README.md

Miniflux API Client

Client library for Miniflux REST API.

Installation

go get -u miniflux.app/client

Example

package main

import (
	"fmt"
  "io/ioutil"

	miniflux "miniflux.app/client"
)

func main() {
  client := miniflux.New("https://api.example.org", "admin", "secret")

  // Fetch all feeds.
  feeds, err := client.Feeds()
  if err != nil {
    fmt.Println(err)
    return
  }
  fmt.Println(feeds)

  // Backup your feeds to an OPML file.
  opml, err := client.Export()
  if err != nil {
    fmt.Println(err)
    return
  }

  err = ioutil.WriteFile("opml.xml", opml, 0644)
  if err != nil {
    fmt.Println(err)
    return
  }
}